Peng You

有些朋友,是一生中最好的朋友
有些朋友,是你萍水相逢之交
有些朋友,是你天天都会想念的朋友

有些朋友,是你很久不见但见了忘记彼此是谁的朋友
有些朋友,是你理都不想理的朋友
有些朋友,是你不想理但还是要理的朋友
有些朋友,是不知道你不想理,但一直烦着你的朋友
有些朋友,是你不知道该不该理的朋友
有些朋友,是关心你的朋友
有些朋友,是你关心的朋友
有些朋友,是嘴里不用但其实是需要关心的朋友
有些朋友,是一起狂欢的朋友
有些朋友,是一直付出而不计回报的朋友
有些朋友,是自私的朋友

有些朋友,是不想再交的朋友

留言

熱門文章